– b) wewnętrznej aktywności sympatomimetycznej, c) wybiórczości receptorowej. Niektóre LBA mają wewnętrzną aktywność sympatomimetyczną, zwaną też aktywnością agonistyczną. Oznacza to, że oprócz zapobiegania oddziaływa-

PTH Pi t renina Pi > P2 t niu amin katecholowych na receptor, same go pobudzają. Wśród powszechnie stosowanych LBA acebutolol ma 10%, a oksprenolol i pindolol ok. 20% aktywności sympatomimetycznej. Współcześnie istnieją LBA, np.: prenalterol i ksamoterol, o bardzo dużej (45-50%) sile działania sympatomimetycznego i znajdują odmienne zastosowanie niż klasyczne LBA.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>