W komórkach roboczych serca nie występuje generacja impulsów elektrycznych. Pojawia się ona na skutek zaburzeń metabolicznych tych komórek w konsekwencji niedotlenienia, zaburzeń stężenia jonów sodowych, potasowych, wapniowych lub toksycznego działania leków. Miejsca powstawania impulsów elektrycznych w komórkach roboczych serca nazywa się ogniskami ektopowymi, gdyż normalnie impulsy nie są tam generowane.

Czynność elektryczna komórek serca polega na wytwarzaniu się potencjałów czynnościowych, powodujących depolaryzację komórek, po której występuje ich repolaryzacja.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>