Ajmalina

Jest jednym z alkaloidów Rauwolfia. Ma podobne działanie farmakologiczne do chinidyny. Jest mniej toksyczna. Stosuje się w niemiarowościach pochodzenia przedsionkowego, komorowego oraz wywołanych zatruciami glikozydami naser- cowymi. Nie należy jej stosować u kobiet w ciąży, u chorych z częściowym lub całkowitym blokiem serca. Przeciwwskazaniem względnym jest niewydolność serca, niedawno przebyte zapalenie mięśnia sercowego. Jest stosowana doustnie, przeciętnie 150-300 mg/24 h, doodbytniczo 150 mg/24 h w dawkach podzielonych. Dożylnie wstrzykuje się powoli, nie krócej niż 5 min, 50 mg jednorazowo, do 150 mg/24 h lub we wlewie po rozcieńczeniu w 500 ml izotonicznego roztworu chlorku sodowego lub 10% roztworu glukozy z prędkością przeciętną 60 kropli/min w dawce 3 mg/kg mc., maksymalnie do 400 mg. Pochodna ajmaliny, prajmalina (Neo-Gilurytmal) ma lepszą dostępność biologiczną.

Preparaty i dawkowanie Gilurytmal, draż. 50 mg, 100 mg, czopki 50 mg, amp. 50 mg/2 ml do stosowania domięśniowego, 50 mg/10 ml do stosowania dożylnego.

Propafenon. Jest nowym lekiem o działaniu podobnym do chinidyny i dodatkowo słabym działaniu adrenolitycznym oraz słabym działaniu blokującym kanały wapniowe. Stosuje się go w leczeniu częstoskurczu pochodzenia komorowego i migotania komór, którym nie udało się zapobiec za pomocą innych leków stosowanych w niemiarowościach komorowych. Wydłuża on okres refrakcji przedsionków i komór. U 12% chorych wywołuje działania niepożądane: utratę łaknienia, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia, spadek ciśnienia krwi, ujemne działanie inotropowe na mięsień sercowy. Lek jest stosowany jako preparat Prolekofen lub Rytmonorm przeciętnie doustnie 150 mg co 4 h, dożylnie 0,5-1 mg/kg mc.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>