Barwnik krwi

Barwnik krwi, hemoglobina, ulega w warunkach fizjologicznych przemianie na barwniki żółciowe. Barwniki te w przypadku nadmiernej ich produkcji (żółtaczki hemolityczne) lub utrudnionego wydalania (żółtaczki mechaniczne) odkładają się w skórze, nadając jej charakterystyczne, żółte zabarwienie. W warunkach patologicznych przemiana hemoglobiny może ulec zaburzeniom. Po wylewach krwi do tkanek krwinki czarwone rozpadają się, a hemoglobina ulega przemianom chemicznym, tworząc barwniki – hemosyderynę lub hematoidynę, które w postaci brunatnozłocistych ziaren odkładają się w tkankach.

Pod działaniem cyjanku potasowego hemoglobina zmienia się w substancję czekoladowej barwy – cyjanmethemoglo- b i n ę, przy czym traci zdolność wiązania tlenu. Pod wpływem działania siarkowodoru hemoglobina zmienia się na szarozielony barwnik, zwany sulfomet hemoglobiną. Barwnik ten powstaje między innymi w wyniku zmian trupich w zwłokach, zwłaszcza w skórze i tkankach narządów jamy brzusznej, w związku z dużą ilością siarkowodoru, produkowanego w jelitach przez bakterie gnilne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>