Biologiczny okres półtrwania

Biologiczny okres półtrwania (t0 5) w surowicy większości LB A jest stosunkowo krótki i wynosi 2-6 h. Wśród nich jedynie atenolol, nadolol, sotalol oraz LBA nowszej generacji (betaksolol i bisoprolol) mają dłuższe biologiczne okresy półtrwania. Istnieją jednak dowody, że działanie farmakologiczne LBA odbywa się przez dłuższy czas niż wynika to z parametrów eliminacji, ponieważ leki te są wydalane z organizmu zgodnie z funkcją wykładniczą, natomiast działanie farmakologiczne maleje ze stałą szybkością.

W ostatnich latach wprowadzono do lecznictwa LBA o szczególnie krótkim czasie działania. Najbardziej rozpowszechnionym lekiem z tej podgrupy jest esmolol. Stosowany jest wyłącznie w postaci dożylnej. Ujawnia swe działanie w ciągu ok. 2 min, które, w wyniku szybkiego i intensywnego metabolizmu, mija po 10-20 min od zastosowania dawki uderzeniowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>