Blok przedsionkowo-komorowy

Przeciwwskazania. Blok przedsionkowo-komorowy, stwierdzenie w EKG poszerzenia zespołu QRS, ciężka niewydolność nerek. Prokainamid daje niekorzystne interakcje ze środkami zwiotczającymi oraz antybiotykami aminoglikozydowy- mi, nasilając działanie porażające mięśnie prążkowane przez te leki. Przeciwwskazaniami względnymi są bloki śródkomorowe i dychawica oskrzelowa.

Zastosowanie lecznicze. Prokainamid stosuje się w zaburzeniach rytmu, w których stosuje się chinidynę, nawet u chorych, którzy już na chinidynę nie reagują, a ponadto w niemiarowościach komorowych, z wyjątkiem wywołanych glikozydami nasercowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>