Brak wewnętrznej aktywności sympatomimetycznej

Wiadomo, iż receptory P-adrenergiczne nie są identyczne. Receptory w sercu odpowiedzialne za pobudliwość i kurczliwość, są zwane receptorami Pj, natomiast w mięśniach gładkich oskrzeli lub naczyń – receptorami p2. Problem receptorów adrenergicznych jest bardzo złożony i w pewnym uproszczeniu przedstawiono go w tab. 4.3. LBA blokujące receptory P, mają nazwę kardiowybiórczych (kardio- selektywnych). Obecny stan wiedzy o receptorach P, i P2 wskazuje, że receptory Pj jedynie dominują w sercu i dzięki temu kardiowybiórcze LBA stosowane w większych dawkach tracą wybiórczość działania.

Brak wewnętrznej aktywności sympatomimetycznej Obecna wewnętrzna aktywność sympatomimetyczną Działanie złożone niewybiórcze ßj-wybiórcze niewybiórcze ßj-wybiórcze

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>