BRETYLIUM

Właściwości farmakologiczne. Z klinicznego punktu widzenia bretylium ma obecnie znaczenie jedynie jako lek przeciwarytmiczny. Zaniechano bowiem jego stosowania jako leku obniżającego ciśnienie krwi po wprowadzeniu wielu nowych leków hipotensyjnych. W stężeniach leczniczych bretylium przedłuża czas trwania potencjału czynnościowego w komorach serca, nie zmieniając go w przedsionkach. Słabo natomiast przedłuża czas trwania tego potencjału w częściach mięśnia sercowego, w których nastąpił zawał, gdzie potencjał czynnościowy jest wydłużony na skutek niedokrwienia. Dzięki temu zmniejsza różnicę w czasie trwania potencjału czynnościowego pomiędzy nie uszkodzonymi komórkami mięśnia sercowego oraz komórkami, w których wystąpiły zmiany martwicze. Ten sposób działania ma istotne znaczenie w zapobieganiu migotaniu komór.

Bretylium nie zmienia szybkości przewodzenia w komórkach mięśniowych przewodzących serca (włóknach Purldnjego) i mięśniach komorowych. Zwiększa również okres refrakcji. Nie zmniejsza kurczliwości mięśnia sercowego człowieka, może ją nawet przejściowo zwiększać na skutek wyrzutu noradrenaliny z zakończeń adrenergicznych, mogącego wystąpić w początkowej fazie działania leku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>