Chinidyna

Właściwości farmakologiczne. Chinidyna zmniejsza pobudliwość mięśnia sercowego, gdyż zwiększa potencjał progowy, dzięki czemu hamuje powstawanie potencjału czynnościowego. Wyraźnie zwiększa okres refrakcji. Wydłuża czas przewodzenia impulsów. Przedłuża czas trwania potencjału czynnościowego. Zmniejsza automatyzm serca oraz maksymalną szybkość depolaryzacji, szczególnie silnie w ogniskach ektopowych. Zmniejsza siłę skurczu serca przez bezpośrednie działanie hamujące na komórki robocze mięśnia sercowego.

Działa cholinolitycznie, a więc w pierwszej fazie działania, zanim rozwinie się jej pełne działanie błonowe na mięsień sercowy może ona spowodować przyspieszenie czynności serca. To przyspieszenie może się nasilić przez dołączające się odruchowe pobudzenie układu adrenergicznego. Jest ono spowodowane spadkiem ciśnienia krwi, które chinidyna wywołuje przez bezpośrednie działanie rozszerzające mięśnie gładkie naczyń krwionośnych. W miarę pogłębiania się działania farmakologicznego chinidyny u człowieka w EKG występuje stopniowe wydłużenie się odstępu Q-T spowodowane częściowo przedłużeniem okresu depolaryzacji oraz częściowo zmniejszeniem szybkości przewodzenia, czego wyrazem jest m.in. zwiększenie czasu trwania zespołu QRS. Duże dawki chinidyny mogą generować impulsy w miejscach ektopowych mięśnia sercowego. Mechanizm działania chinidyny tłumaczy hipoteza Hondeghema i Katzunga zakładająca, że chinidyna blokuje pobudzone, czyli otwarte, kanały dla jonów sodowych, znajdujące się w układzie przewodzącym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>