Ciała gorączkotwórcze

Ciała gorączkotwórcze (pirogenne) są to związki chemiczne powstające w ustroju lub dostające się do niego z zewnątrz.

Większość ciał gorączlcotwórczych ma charakter substancji białkowych lub związków białka z innymi ciałami. Ciała te działają na ośrodek termoregulacji pobudzająco lub drażniąco, docierając do ośrodka wraz z krwią. Przymuje się, że czynniki te wywierają działanie na ośrodek termoregulacji nie tylko bezpośrednio, ale również na drodze odruchowej przez drażnienie odpowiednich receptorów znajdujących się w ścianach naczyń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>