Ciała obce

Ciała obce działając drażniąco na otaczające tkanki, wywołują odczyn zapalny, a w następstwie rozrost ziarniny. W toku tych procesów ciała obce zostają usunięte lub oddzielone od tkanek, co ogólnie nazywamy uprzątnięciem ciał obcych. Procesy uprzątania przebiegają w różny sposób, zależnie od tego, czy ciało obce jest płynem, czy też ciałem stałym,, oraz od tego, czy jest zakażone, czy niezakażone.

Ustrój ma zasadniczo kilka sposobów usuwania ciał obcych. Do najważniejszych należy wchłanianie, organizacja, otorbianie, oddzielanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>