Czynniki mechaniczne

– a) czynniki mechaniczne wywołujące zmiażdżenie komórek, – b) czynniki termiczne (wysoka lub niska temperatura) wywołują zniszczenie struktury fizykochemicznej protoplazmy komórkowej (koagulacja),

– c) czynniki chemiczne: kwasy koagulują protoplazmę komórek, zasady wywołują ich rozpuszczenie sole metali ciężkich, trucizny bojowe, trucizny protoplazmatyczne powodują denatu- rację protoplazmy,

– d) energia promienista (promienie pierwiastków promieniotwórczych, promienie rtg itp.), – e) ultradźwięki wywołują destrukcję komórek, – f) czynniki biologiczne (jady drobnoustrojów).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>