Dawki LBA

– 2 dawkach, w zaburzeniach rytmu dawka może sięgać 320-640 mg/24 h dawkach podzielonych sie 10 min z nifedypiną. LBA znajdują szerokie zastosowanie w leczeniu stabilnej, a także niestabilnej dusznicy bolesnej. Natomiast w dusznicy Prinzmetala, ze względu na odmienny jej patomechanizm, zastosowanie LBA jest nieskuteczne, a nawet niebezpieczne.

Dawki LBA stosowane w leczeniu dusznicy bolesnej są najczęściej mniejsze niż w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Leczenie zawsze powinno się zaczynać od dawek małych, stopniowo je zwiększając tak, aby uzyskać zwolnienie częstości serca. Dawkowanie poszczególnych preparatów podano w tab. 4.5. Leki o krótkim biologicznym okresie półtrwania stosuje się w dawkach podzielonych 3-4 razy dziennie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>