Dawkowanie leków ß-adrenolitycznych

Dawkowanie doustne długotrwałe Dawkowanie dożylne w stanach nagłych Nazwa leku Choroba niedokrwienna serca zaburzenia rytmu Nadciśnienie

Acebutolol Początkowa dawka 200-400 mg/24 h, przeciętna 400-600 mg/24 h, czasem do 1200 mg/24 h w 2 dawkach podzielo Przeciętna dawka 400-800 mg/24 h w 1-2 dawkach, maksymalnie 1200 mg/24 h

Atenolol nych 50-100 mg/24 h w 1-2 dawkach 50-100 mg/24 h w 1 dawce Esmolol Dawka wstępna 500 |ig/kg mc. w czasie 1 min, potem wlew 50-200 M-g/kg mc. na min

Labetalol Początkowa dawka 200 mg/24 h w 2 daw-kach, przeciętna 400 mg/24 h, rzadko 800 mg/24 h Dawka wstępna 50 mg w czasie 1 min, można ją powtarzać w odstępach 5 min, do łącznej dawki 200 mg (u kobiet w ciąży stosować ostrożniej)

Metoprolol Początkowa dawka 50-100 mg/24 h, przeciętna 75-150 mg/24 h w 2-3 dawkach Przeciętna dawka 100-400 mg/24 h w 1-2 dawkach

Oksprenolol Początkowa dawka 40-60 mg/24 h, prze-ciętna 60-160 mg/24 h w 2-3 dawkach Przeciętna dawka 80-320 mg/24 h w 2 dawkach podzielonych

Pindolol Przeciętna dawka 7,5-15 mg/24 h, w 2-3 dawkach podzielonych Przeciętna dawka 10-30 mg/24 h, można w 1 dawce

Propranolol Początkowa dawka 40-60 mg/24 h, prze Przeciętna dawka 120-300 mg/24 h w 0,1-0,15 mg/kg mc. z ciętna 80-200 mg/24 h w 2-4 dawkach podzielonych 2 dawkach podzielonych prędkością 1 mg/min

Sotalol Przeciętna dawka 160-320 mg/24 h w Przeciętna dawka 160 mg/24 h w 1-2 0,5-1,5 mg/kg mc. w cza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>