Diuretyki osmotyczne

Diuretyki osmotyczne (np. mannitol). Są przesączane w kłębuszkach nerkowych, lecz nie są wchłaniane zwrotnie w kanalikach nerkowych. W miarę wchłaniania zwrotnego wody stężenie diuretyku osmotycznego w płynie kanalikowym się zwiększa, utrudniając dalsze wchłanianie nie tylko H20, lecz także NaCl i to wzdłuż całej długości nefronu.

Inhibitory anhydrazy węglanowej. Jak to podano wyżej w kanaliku bliższym wchłania się zwrotnie ok. 60% ładunku kłębuszkowego Na+, K+ i Cl-, a nawet ponad 70% ładunku kłębuszkowego HCOJ. Ponadto w tym segmencie nefronu wchłania się zwrotnie prawie cała ilość przesączonej w kłębuszkach glukozy i aminokwasów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>