Dizopiramid

Właściwości farmakologiczne. Dizopiramid wywiera podobne do chinidyny działanie farmakologiczne, tłumaczone podobnym do niej mechanizmem działania. U człowieka dizopiramid przedłuża okres refrakcji przedsionków, natomiast skraca go w węźle przedsionkowo-komorowym. Hamuje on także automatyzm węzła zatokowo-przedsionkowego, przedłuża okres refrakcji komór. Wywiera wyraźne działanie cholinolityczne.

Losy w organizmie. Lek dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego, jest słabo biotransformowany w wątrobie. Wydala się w postaci nie zmienionej w 50-60% z moczem, w 5% z kałem. Biologiczny okres półtrwania wynosi ok. 5 h, a u chorych z uszkodzoną czynnością nerek wzrasta do 9-43 h, odwrotnie proporcjonalnie do zmniejszenia się klirensu kreatyniny. U tych chorych konieczne jest stosowanie dawek mniejszych od przeciętnych lub wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>