DNA MOCZANOWA

Dna moczanowa (arthritis uiica), zwana popularnie ar- tretyzmem, jest to zaburzenie przemiany kwasów nukleinowych, polegające na wytrącaniu się moczanów w tkance łącznej ustroju, głównie w chrząstkach stawowych. Osadzanie się soli kwasu moczowego powoduje miejscowe zapalenie z odczynowym rozrostem tkanki łącznej, doprowadzającym do zniekształcenia stawów. Przyczyną tego zaburzenia jest wzmożone „powino-wactwo” tkanek do kwasu moczowego, związane przypuszczalnie z miejscowym zakwaszeniem, poza tym zaburzenia w wytwarzaniu koloidów ochronnych otaczających cząsteczki moczanów. Dużą rolę odgrywa również zaburzenie wydalania kwasu moczowego przez nerki, co prowadzi do wzrostu jego poziomu we krwi.

Sam moment osadzania się moczanów w tkankach przebiega gwałtownie w postaci tzw. napadów dny. W wyzwoleniu tych napadów odgrywa rolę czynnik alergiczny, najczęściej pochodzenia pokarmowego, lub napoje alkoholowe, jak wino, piwo, oraz warunki atmosferyczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>