Do ciał gorączkotwórczych należą:

– 1. Toksyny bakteryjne, dostające się do krwi w następstwie zakażeń. Zakażenie jest najczęstszą przyczyną gorączki. Gorączka w chorobach zakaźnych pojawia się jako najwcześniejszy objaw zakażenia po okresie wylęgania. Gorączkę powstającą w wyniku zakażenia nazywamy gorączką septyczną.

– 2. Substancje chemiczne zewnątrzpochodne. Należy do nich szereg związków chemicznych białkowych (np. obcogatunlcowe białko wprowadzone w postaci surowicy dotkan- kowo) lub niebiałkowych (np. leki lub trucizny nieorganiczne).

– 3. Substancje chemiczne pochodzenia we-wnątrzustrojowego. Ciała gorączkotwórcze wewnątrzustrojowe wytwarzają się w ustroju w wyniku każdego uszkodzenia tkanek, np. po wszelkich urazach (zmiażdżenia), wylewach krwawych, a nawet po aseptycznie wykonanych zabiegach chirurgicznych, przy rozpadzie nowotworów złośliwych, w białaczkach oraz po oparzeniach. Pod ich wpływem powstaje tzw. gorączka aseptyczna. Gorączkę aseptyczną, pojawiającą się po każdym zabiegu chirurgicznym, nazywamy też „gorączką chirurgiczną”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>