Do korowego segmentu kanalika dalszego

Do korowego segmentu kanalika dalszego (będącego wydłużeniem grubego odcinka ramienia wstępującego pętli nefronu) dociera zaledwie 30% przesączonej w kłębuszkach wody i zaledwie 10% chlorku sodowego. W tym odcinku nefronu zachodzi dalsze wchłanianie zarówno HzO, jak i NaCl. Do kanalika zbiorczego dociera zaledwie 10% wody i 2% NaCl przesączonych w kłębuszkach nerkowych.

Ilość H20 i NaCl wydalana ostatecznie z moczem jest zwykle mniejsza od 1% ładunku kłębuszkowego. Powyższe dane liczbowe mają charakter orientacyjny i ulegają znacznym wahaniom już w warunkach fizjologicznych. Czynnikami wpływającymi na aktywność resorpcyjną poszczególnych segmentów nefronu w stosunku do NaCl i wody są przede wszystkim wielkość przesączenia kłębuszkowego i ukrwienia nerek, oraz aktywność hormonów wpływających na wchłanianie wody i Na+ (aldosteron, przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP), wazopresyna, prostag- landyny działające natriuretycznie i inne).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>