Działania niepożądane i toksyczne

Działania niepożądane i toksyczne. Głównymi objawami toksycznymi są drgawki, blok serca, podciśnienie oraz porażenie ośrodka oddechowego. Niepożądanymi objawami są parestezje, nudności i drżenia. U chorych z niewydolnością serca lub ciężkim uszkodzeniem wątroby objawy toksyczne występują często po przeciętnie stosowanych dawkach leczniczych. Wymaga to zmniejszenia dawek lub wydłużenia odstępu ich podawania.

Przeciwwskazania. Względnymi przeciwwskazaniami są: blok 11° i 111° oraz skłonność do drgawek, miastenia i ciężkie uszkodzenie wątroby. Lidokaina stosowana równocześnie z prokainamidem, chinidyną lub propranololem nasila kardiodepresyjne działanie tych leków.

Zastosowanie lecznicze. Niemiarowości komorowe o różnej etiologii. Jest lekiem pierwszego wyboru w ostrych ciężkich niemiarowościach komorowych zagrażających życiu ze względu na skuteczność, szybkie działanie i względne bezpieczeństwo. Badania wykonane za pomocą metaanalizy wykazały, że lidokaina stosowana profilaktycznie nie zmienia śmiertelności spowodowanej zawałem, zaś stosowana leczniczo u chorych z nie powikłanym arytmią zawałem serca może zwiększyć śmiertelność. Ma ponadto zastosowanie w niemiarowościach występujących na skutek zatrucia glikozydami nasercowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>