Działania niepożądane i toksyczne

Działania niepożądane i toksyczne. Dizopiramid jest lepiej tolerowany niż chinidyna. Najczęstszym działaniem niepożądanym jest działanie cholinolityczne. Może wywołać w rzadkich przypadkach niewydolność serca.

Przeciwwskazania. Wstrząs kardiogenny, obrzęk płuc, objawy zaawansowanej niewydolności serca, blok zupełny przedsionkowo-komorowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>