Działanie LBA

Względną siłę działania P-adrenolitycznego wyraża się najczęściej stosunkiem dawki danego leku do dawki leku standardowego, jakim jest propranolol, koniecznej do uzyskania identycznego działania blokującego (tab. 4.2).

Działanie LBA jest wypadkową następujących właściwości w różnym stopniu wyrażonych w poszczególnych lekach: a) siły działania P-adrenolitycznego,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>