Enkainid

Działa podobnie do lidokainy. Podany dożylnie w dawce 0,6-0,9 mg/kg mc. wydłuża czas trwania zespołu QRS, nie zmieniając przewodzenia w węźle przedsionkowo-komorowym oraz czasu refrakcji przedsionków, komór i węzła przedsionkowo-komorowego. Natomiast po podaniu doustnym stwierdzono u chorych wyraźne zmniejszenie przewodzenia w węźle przedsionkowo-komorowym i pęczku przedsionkowo-komorowym oraz przedłużenie czasu refrakcji przedsionków, komór oraz dodatkowych połączeń mięśni przedsionkowo-komo- rowych. Lek ten jest biotransformowany w wątrobie do dwu metabolitów

działaniu farmakologicznym podobnym do związku macierzystego. Enkainid stosuje się głównie w niemiarowościach pochodzenia komorowego, zespole WPW, a także w niemiarowościach pochodzenia nadkomorowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>