FIZJOLOGIA PRZEMIANY BIAŁEK

Ciała białkowe są podstawowym elementem, z którego zbudowana jest żywa materia – komórki i substancja międzykomórkowa. Białka zbudowane są z cząsteczek o bardzo złożonej budowie i dużych wymiarach. Cząsteczki białek składają się z aminokwasów, których jest około 30, powiązanych ze sobą w długie łańcuchy polipeptydowe. Przemianę białek w ustroju można sprowadzić w ogólnym zarysie do ich syntezy i rozpadu, przy czym obydwa procesy występują jednocześnie i wzajemnie się zazębiają.

Synteza białek ustroju dokonuje się z aminokwasów, powstających jako produkty trawienia białek pokarmowych w jelitach. Z aminokwasów tych, wchłoniętych do krwi, komórki syntetyzują białka wchodzące w skład ich budowy. Szczególną rolę w procesach syntezy białek odgrywa wątroba. Między innymi w wątrobie wytwarzane są białka osocza krwi: albuminy, globuliny i fibrynogen. Pewne ilości białek magazynowane są w wątrobie jako tzw. białko zapasowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>