FIZJOLOGIA PRZEMIANY NUK1EOPROTEIDÓW

Nukleoproteidy są to połączenia białek z kwasami nukleinowymi (bardzo złożone związki, składające się z tzw. zasad purynowych lub pirymidynowych, cukrów prostych i kwasu fosforowego). Nukleoproteidy są zasadniczym skałd- nikiem jąder komórkowych. Końcowym produktem przemiany kwasów nukleinowych jest między innymi kwas moczowy, wydalany z moczem przez nerki w postaci stosunkowo trudno rozpuszczalnych soli – moczanów. Pojawiający się w moczu kwas moczowy pochodzi z dwóch źródeł:

– 1. Z rozpadłych własnych komórek ustroju (kwas moczowy endogeniczny). Ilość kwasu moczowego wzrasta zatem we wszystkich chorobach, w których dochodzi do rozpadu tkanek (urazy, nowotwory, białaczki).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>