FIZJOLOGIA PRZEMIANY TŁUSZCZOWCÓW

Tłuszczowce dzielimy na dwie grupy: – 1. Tłuszczowce właściwe, które są połączeniem glicerolu z kwasami tłuszczowymi, oraz produkty ich rozpadu i przemian: kwasy tłuszczowe i mydła. Są one przede wszystkim materiałem energetycznym i zapasowym ustroju i gromadzone są w tkance tłuszczowej podskórnej i okołonarządowej. W niewielkich ilościach wchodzą w skład struktury plazmy komórkowej.

– 2. Ciała tłuszczowate, czyli lipidy, które cechują się bardziej złożoną budową chemiczną i zawierają między innymi azot i fosfor. Najważniejsze z nich są fosfatydy i cerebrozydy. Niektóre z tych związków (lecytyna) są jednym z głównych składników wszystkich komórek zwierzęcych, w których związane są chemicznie z białkiem. Szczególnie dużo jest ich w korze nadnerczy i w mózgu (składnik mieliny). Do ciał tłuszczowatych zalicza się też cholesterol, który pod względem chemicznym jest alkoholem, ale ze względu na cechy fizyczne podobny jest do tłuszczowców. Jest on składnikiem wszystkich komórek oraz płynów tkankowych, jak: krew, żółć, płyn mózgowo-rdzeniowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>