Flekainid

Flekainid, należący do bardzo silnych leków przeciwarytmicznych, wiąże się silnie z kanałem sodowym. Dzięki temu hamuje szybkość powstawania fazy zerowej potencjału czynnościowego, zmniejsza amplitudę tego potencjału. Ponadto hamuje on przewodzenie impulsów w mięśniu sercowym oraz zmniejsza kurczliwość serca. Lek wchłania się bardzo dobrze z przewodu pokarmowego, w bardzo niewielkim stopniu jest metabolizowany w wątrobie. Biologiczny okres pół- trwania wynosi 11-22 h. Około 50% podanego leku łączy się z białkami osocza.

Flekainid stosuje się w leczeniu niemiarowości komorowych, głównie skurczów przedwczesnych pochodzenia komorowego. Lek stosuje się co 12 h po 100 mg, zwiększając dawki jednorazowe co 3 dni do 200, 250 i 300 mg. Dożylnie we wstrzyknięciu trwającym nie krócej niż 5 min 50-100 mg jednorazowo, dawka dobowa do 300 mg. Ostatnio opisano wystąpienie po flekainidzie i enkainidzie ciężkich arytmii komorowych, dlatego znacznie ograniczono jego stosowanie i poddano ponownie badaniom klinicznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>