Furosemid

– ładunek ujemny diuretyki pętlowe, np. furosemid, wiążą się z jednym miejscem wiążącym Cl- koprzenośnika Na+2C1_K + , c – segment łączący cewki dalszej, całe wchłanianie NaCl odbywa się transcelularnie – leki tiazydowe blokują przenośnik NaCl, d – komórka główna cewki zbiorczej – całe wchłanianie zwrotne odbywa się transcelularnie, nasilenie wydzielania K+ do światła cewki jest zależne od stopnia depolaryzacji błony luminalnej spowodowanej wchłanianiem Na+ depolaryzacja błony nasila odpływ K+ z komórki amiloryd blokuje kanał sodowy na biegunie luminalnym wchłanianie Na+ przewyższa sekrecję K+, wchłanianie Cl- zabezpiecza zjawisko elektroobojętności – droga wchłaniania Cl- nie jest dokładnie znana, nie ma ona jednak charakteru transcelularnego (nie prowadzi przez komórki główne cewki zbiorczej) (wg Greger R. G., Heiland A.: Action and clinical use of diuretics. W: Clinical Nephrology – Cameron S., Davison A. M., Griinfeld J. P. Oxford University Press, London 1992). ny napływ do dalszych odcinków nefronu NaCl i K+, spowodowany blokadą koprzenośnika Na+2C1-K+, nie jest już kompensowany przez segment korowy i kanalik zbiorczy nefronu. To sprawia, że zwiększone ilości Na+ docierają do segmentu nefronu, gdzie zachodzi wymiana Na+ na H+ lub K+. Taka wzmożona wymiana jest przyczyną nasilonej kaliurezy i może być powodem hipo- kalemii. Diuretyki pętlowe, blokując resorpcję Ca2+ i Mg2+, są przyczyną nasilonej kalcjurii i magnezurii. Mechanizm tego działania jest niejasny.

Należy wspomnieć, że diuretyki pętlowe, wywołując hipowolemię, nasilają wchłanianie zwrotne kwasu moczowego w cewkach moczowych i mogą być przyczyną hiperurykemii. Należy także wspomnieć, że diuretyki pętlowe, blokując koprzenośnik Na 1 2C1 K 1 komórek plamki gęstej, uniemożliwiają wnikanie Na+ do tych komórek, przez co blokują proces pobudzenia nerkowego układu renina-angiotensyna hipowolemią wywołaną tymi lekami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>