Główne działanie leków przeciwarytmicznych

Główne działanie leków przeciwarytmicznych polega na zmniejszaniu szybkości powstawania potencjału czynnościowego. Temu działaniu może towarzyszyć wzrost progu pobudliwości, zwolnienie szybkości przewodzenia potencjału lub przedłużenie czasu refrakcji.

Niektóre leki wywołują ponadto zahamowanie spontanicznej depolaryzacji w komórkach układu przewodzącego mięśnia sercowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>