GOJENIE POŚREDNIE

Ten sposób gojenia występuje wówczas, gdy rana powstała pod wpływem działania przedmiotów o nierównych brzegach, tępych, miażdżących łub rozrywających tkanki na dużej przestrzeni, przy czym jednocześnie nastąpiło zakażenie rany.

Podobnie goją się rany zadane wprawdzie narzędziem ostrym, lecz przecinające poprzecznie lub ukośnie mięśnie, co powoduje „zianie” rany.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>