GOJENIE SIĘ RAN POWIERZCHOWNYCH

Rana jest to przerwanie ciągłości tkanek pod wpływem ura- , zu mechanicznego, połączone z ich uszkodzeniem i z krwotokiem.

Gojenie się rany następuje przez połączenie jej brzegów i wypełnienie ubytków przez ziarninę, z której wytwarza się ostatecznie blizna. W procesie gojenia należy odróżnić dwa procesy: rozpuszczanie, wchłanianie i uprzątanie tkanek martwych oraz wypełnianie ubytków po uprzątniętych, zniszczonych tkankach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>