Gorączka

Z czynników fizycznych wywołujących gorączkę największe znaczenie mają urazy mechaniczne ośrodkowego układu nerwowego, powodujące bezpośrednie pobudzenie ośrodka termoregulacji. Gorączka zatem pojawia się po urazach czaszki, wstrząsie mózgu, wylewie krwi do mózgu, wzroście ciśnienia śródczaszkowego. Sztucznie można wywołać gorączkę (u zwierząt) przez nakłucie dna III komory (tzw. nakłucie cieplne).

Impulsy odruchowo warunkowe. Gorączka może powstać również pod wpływem pobudzenia ośrodka termoregu- lacji przez impulsy płynące do niego z kory mózgowej – tzw. gorączka nerwowa lub psychiczna (emocjonalna). Gorączka ta powstaje u osób wrażliwych pod wpływem silnych przeżyć psychicznych.

Należy zaznaczyć, że tak jak w każdym odczynie wysokość gorączki zależy z jednej strony od natężenia czynnika gorączko- twórczego, a z drugiej od właściwości układu nerwowego. Dzieci np. na bardzo słaby bodziec reagują bardzo silną gorączką. U osób starszych nawet w ciężkich chorobach zakaźnych gorączka niekiedy jest nieznaczna. Poza tym istnieją duże różnice osobnicze, zależne od typu układu nerwowego. Typy pobudliwe reagują wyższą gorączką na dany czynnik gorączlcotwórczy niż typy z przewagą hamowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>