GORĄCZKA

Gorączka (iebris) jest to ogólny odczyn ustroju na działanie czynników szkodliwych, wyrażający się przede wszystkim w podwyższeniu ciepłoty ciała powyżej normy fizjologicznej.

MECHANIZM POWSTAWANIA. Gorączka jest następstwem zaburzenia czynności ośrodka termoregulacji pod wpływem działających nań patologicznych bodźców lub impulsów nerwowych. Zaburzenie to polega na tym, że ośrodek termoregulacji nastawia się niejako na wyższą ciepłotę niż normalnie i w odpowiedni sposób reguluje produkcję i oddawanie ciepła. Mechanizm gorączki polega więc na przestawieniu głównego mechanizmu regulującego. Wszystkie zaś podległe mu mechanizmy, powodujące produkcję lub oddawanie ciepła, działają niezmiennie według praw fizjologicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>