GOSPODARKA WODNA I JEJ REGULACJA

Istnieje powiedzenie łacińskie „Corpora non agunt nisi soluta” (ciała chemiczne działają tylko w postaci rozpuszczonej). Z tego wynika zasadnicza rola wody w ustroju, która warunkuje i umożliwia przebieg reakcji chemicznych ustroju, przebieg procesów przemiany materii. Woda poza tym odgrywa rolę środowiska ustroju, umożliwia transport substancji odżywczych, tlenu, produktów przemiany materii itp. Woda występuje w ustroju w postaci wolnej (we krwi, w chłonce, płynie mózgowo-rdzeniowym, ślinie i in.) oraz w postaci związanej z białkami, tworząc z nimi roztwory koloidalne, które stanowią składnik plazmy komórkowej oraz w pewnej mierze składnik płynów tkankowych.

Woda w ustroju pochodzi z dwóch zasadniczych źródeł. Pierwszym z nich są napoje i pokarmy, drugim procesy spalania: w tkankach.

Woda pochodzenia wewnątrzustrojowego powstaje w wyniku procesów spalania substancji pokarmowych. – ciśnienie onkotyczne H – ciśnienie hydrodynamiczne i hydrostatyczne

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>