Hiperkalemia

Najlepszym leczeniem niedoborów potasowych jest zapobieganie ich wystąpieniu, polegające na równoczesnym podawaniu małych dawek diuretyków wymienionych dwóch klas z inhibitorami kanałów sodowych (spironolaktony, amiloryd, triamteren) lub inhibitorów konwertazy angiotensyny. Suplementacja diety chlorkiem potasowym nie zawsze daje spodziewany skutek leczniczy.

Hiperkalemia. Jest spotykana u chorych na cukrzycę, wykazujących umiarkowanie upośledzoną czynność wydalniczą nerek, leczonych lekami blokującymi kanały sodowe kanalików zbiorczych (spironolaktony, amiloryd, triamteren). U chorych tych stwierdza się często hipoaldosteronizm hiporeninowy. Ponieważ chorzy na cukrzycę są nierzadko leczeni inhibitorami konwertazy angiotensyny, hamującymi aldosteronogenezę, występujący u nich niedobór aldosteronu może być przyczyną groźnej dla życia hiperkaliemii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>