Hipowitaminozy wtórne

Hipowitaminozy wtórne mogą być następstwem: – 1) zaburzeń w przyswajaniu witamin z pokarmu (w chorobach przewodu pokarmowego),

– 2) podawania doustnego antybiotyków (aureomycyny, chloro- mycetyny, terramycyny i in.) oraz sulfonamidów, które wyjaławiają ustrój z bakterii biorących udział w wytwarzaniu niektórych witamin (Bacteiium coli),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>