HIPOWITAMINOZY

Witaminy są to składniki pożywienia niezbędne dla utrzymania procesów życiowych ustroju. Nie są one ani materiałem: energetycznym, ani budulcowym, lecz spełniają jedynie rolę ko- fermentów i biokatalizatorów wpływających na przebieg procesów przemiany materii. Niedobór witamin włączamy do zjawisk głodu jakościowego, gdyż źródłem witamin jest pokarm.

Ustrój otrzymuje z pokarmem witaminy w postaci gotowej lub w postaci surowców, tzw. prowitamin, z których wytwarza ciała czynne. Całkowity brak danej witaminy w ustroju nazywamy awitaminozą. Awitaminozy są jednak rzadkim zjawiskiem ze względu na duże rozpowszechnienie witamin. Znacznie częściej spotykamy niedobór witamin, czyli hipowitaminozy.

Hipowitaminozy dzielimy ze względu na mechanizm powstawania na pierwotne (zewnątrzpochodne) i’ wtórne (wewnątrzpo- chodne). Hipowitaminozy pierwotne powstają na skutek braku lub niedoboru witamin w pokarmach – są następstwem niewłaściwej diety.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>