Inhibitory anhydrazy węglanowej

Inhibitory anhydrazy węglanowej (np. acetazolamid), hamując zarówno błonową, jak i cytozolową anhydrazę węglanową, hamują w konsekwencji wchłanianie Na+ i HCOJ z płynu kanalikowego.

Należy dodać, że blokada wchłaniania HC07 pod wpływem inhibitorów anhydrazy węglanowej nigdy nie jest całkowita. Ponadto działanie diuretyczne i natriuretyczne tych leków może ulec zmniejszeniu w następstwie wzmożonego wchłaniania Na+ w dalszych odcinkach nefronu. Działanie diuretyczne inhibitorów anhydrazy węglanowej jest na ogół umiarkowane i związane z utratą HCOJ. Ta utrata HCOJ może być przyczyną kwasicy nieoddechowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>