Inhibitory koprzenośnika

Inhibitory koprzenośnika Na+2C1“K+ (diuretyki pętlowe). Jak o tym już była mowa, w grubościennym segmencie ramienia wstępującego wchłania się ok. 30% ładunku kłębuszkowego Na+ i Cl~, pewne ilości K+ oraz znaczne ilości Ca:+ i Mg2+. Ten odcinek nefronu jest nieprzepuszczalny dla wody, co sprawia, że opuszczający go płyn kanalikowy jest hipotoniczny.

Mechanizm wchłaniania Na+ i Cl- w tym odcinku nefronu przedstawiono na ryc. 3.Ib. Proces wchłaniania Na+ napędza pompa sodowo-potasowa (Na+K+-ATPaza) umiejscowiona na podstawnobocznym biegunie komórek kanalikowych. Wnikanie Na+ do komórki odbywa się za pomocą koprzenośnika Na+2C1~K+. Wnikające przez biegun luminalny do komórki (wraz z Na+ i Cl-) jony K+ ulegają prawie całkowitej recyrkulacji, czyli prawie w całości wracają poprzez kanały potasowe, do światła kanalika. Powrót K+ do płynu kanalikowego upośledzają takie czynniki, jak hipowolemia oraz kwasica śródkomórkowa, natomiast nasilają go hiperwolemia i zasadowica śródkomórkowa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>