Interakcje

Interakcje. Chinidyna potęguje działanie leków porażających mięśnie prążkowane. Rezerpina i saluretyki mogą zwiększyć jej toksyczność. Sole glinu i magnezu, stosowane jako leki neutralizujące, zmniejszają działanie chinidyny.

Chinidyna zwiększa stężenie w osoczu równocześnie podawanej digoksyny. Mechanizm tej interakcji nie jest w pełni poznany. Stwierdzono jednak, że stężenie digoksyny zwiększa się wprost proporcjonalnie do wielkości podanej dawki chinidyny. Chinidyna nie zmienia absorpcji digoksyny z przewodu pokarmowego, ale zmniejsza jej klirens nerkowy i pozanerkowy. Stosując digoksynę równocześnie z chinidyną należy sobie zdawać sprawę z możliwości wystąpienia zatrucia digoksyną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>