KAMICA MOCZANOWA

Kamica moczanowa (nephiolitiasis) polega na wytwarzaniu się w drogach moczowych, głównie w miedniczkach nerkowych, złogów soli kwasu moczowego (moczanów) w postaci piasku lub kamieni.

Przyczyną wytrącania się moczanów są zaburzenia w koloidach ochronnych, warunkujących utrzymywanie się źle rozpuszczalnych moczanów w roztworze. Tego rodzaju zaburzenie może powstać zarówno z przyczyn miejscowych (zastój moczu, stan zapalny błony śluzowej dróg moczowych), jak i ogólnych (zagęszczenie moczu, wzrost poziomu moczanów, zakwaszenie moczu). Wytworzone złogi moczanów są przyczyną wtórnych zapaleń błony śluzowej oraz stają się ośrodkiem (jądrem) dalszego osadzania się składników moczu. Poza tym są one źródłem stałych bodźców bólowych, prowadzących w końcu do powstawania napadów kolki nerkowej. Kamienie mogą całkowicie zatykać moczowód, uniemożliwiając odpływ moczu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>