Kardiomiopatie

Ze względu na zadowalającą skuteczność oraz mały potencjał proarytmii można uznać, że klasyczne LBA są w praktyce ambulatoryjnej lekami pierwszego wyboru u chorych z symptomatyczną łagodną lub potencjalnie złośliwą arytmią komoro- wą. W przypadku chorych z arytmią złośliwą (migotanie komór lub częstoskurcz komorowy), zagrażającą życiu, sotalol może okazać się lekiem bardzo wartościowym.

Kardiomiopatie. Leki P-adrenolityczne stosuje się standardowo w przerostowej kardiomiopatii. Zmniejszają one gradient komorowo-aortalny ciśnienia, zwłaszcza powysiłkowy, oraz zwiększają podatność komory lewej. W chorobie niedokrwiennej są stosowane raczej większe dawki, np. propranolol średnio do 400 mg/24 h. Nie udowodniono jednak, aby leczenie LBA zmniejszało zagrożenie nagłym zgonem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>