Końcowymi produktami przemiany materii białkowej są

Końcowymi produktami przemiany materii białkowej są: dwutlenek węgla, woda oraz związki zawierające w swej cząsteczce azot. Do związków tych należy mocznik, kreatynina, amoniak. Produktami rozpadu białek są poza tym siarczany i fosforany. Ilość wydalonych związków, a ściśle biorąc ilość azotu zawartego w tych związkach, jest miernikiem ilości spalonego białka (1 g azotu odpowiada 6,25 g białka). Na tej podstawie możemy ułożyć tzw. bilans azotowy. Jeśli ilość azotu wydalonego z moczem odpowiada ilości azotu dostarczonego ustrojowi w postaci pokarmów białkowych, wówczas panuje tzw. równowaga azotowa. U osobników młodych, w związku z ich wzrostem i rozwojem, bilans azotowy powinien być dodatni, tzn. że ilość dostarczanych białek powinna być większa niż ilość białek spalonych.

W ustroju dojrzałym, mimo że masa ciała nie ulega zwiększeniu, konieczne jest podawanie poza materiałami energetycznymi (węglowodanami i tłuszczami) pewnego minimum białkowego (1 g na 1 kg wagi ciała na dobę) niezbędnego do zachowania równowagi azotowej. Minimum białkowe zapewnia stałe odnawianie się zużytych tkanek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>