LBA skutecznie opanowują przyspieszenie zatokowe

W ostatnich latach obserwuje się wzrastające znaczenie LBA w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Znajdują one zastosowanie zarówno w leczeniu niemiaro- wości nadkomorowych, jak i komorowych.

LBA skutecznie opanowują przyspieszenie zatokowe (w przebiegu nadczynności gruczołu tarczowego, serca hiperkinetycznego, guza chromochłonnego) oraz przedwczesne pobudzenia nadkomorowe. Skuteczność LBA w leczeniu szybkich rytmów nadkomorowych jest najczęściej oceniana jako umiarkowana. Sotalol wykazuje przeważnie większą skuteczność. Krótko działające LBA (np. esmolol) mogą być szczególnie przydatne w doraźnej interwencji. Częstoskurcz nawrotny w węźle przedsionkowo-komorowym występujący u dzieci jest bardziej podatny na LBA. W tej arytmii LBA mają również dość wysoką pozycję w przewlekłej terapii profilaktycznej. W migotaniu lub trzepotaniu przedsionków zastosowanie LBA ułatwia kontrolę częstości pobudzeń komór – często w skojarzeniu z glikozydami naparstnicy. Na szczególną uwagę zasługują LBA w leczeniu migotania lub trzepotania przedsionków, występującego w ostrym okresie u chorych po zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych. Ostatnio wykazano, że sotalol ma stosunkowo dużą skuteczność w utrzymywaniu rytmu zatokowego po kardio- wersji elektrycznej z powodu migotania przedsionków. Była ona zbliżona, przy znacznie lepszej tolerancji, do skuteczności chinidyny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>