LBA

LBA różnią się także między sobą drogą eliminacji z organizmu. Leki o dużym efekcie pierwszego przejścia po osiągnięciu układu krążenia są prawie w 100%

– 6 Aktywny metabolit diacetol, t0 5 związku macierzystego i metabolitu metabolizowane w wątrobie. Natomiast atenolol i nadolol są prawie całkowicie wydalane w postaci nie zmienionej przez nerki. Pindolol i acebutolol mają cechy pośrednie. W około 60% eliminacja ich odbywa się poprzez wątrobę, a w 40% przez nerki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>