LEKI MOCZOPĘDNE

Leki moczopędne należą do najczęściej stosowanych środków farmakologicznych współczesnej medycyny. Spowodowane to jest nie tyle częstym występowaniem stanów obrzękowych o różnorodnej etiologii, ile szerokim zastosowaniem tych leków w zachowawczym leczeniu nadciśnienia tętniczego, występującego u 7I0-75 całej populacji ludzkiej w wieku powyżej 15 rż. Znajomość mechanizmu działania poszczególnych leków moczopędnych pozwala nie tylko optymalizować dawkę lub dobór rodzaju leku, lecz także zapobiec powikłaniom polekowym, nierzadko groźnym dla życia. U podstawy racjonalnej terapii lekami moczopędnymi musi leżeć dokładna znajomość mechanizmów ich działania. Zrozumienie tych mechanizmów jest możliwe tylko po dokładnym zaznajomieniu się z rolą nerek w gospodarce wodno-elektrolitowej, w tym zwłaszcza poszczególnych odcinków nefronów, w zjawiskach wchłaniania zwrotnego i wydzielania jonów.

MECHANIZM WCHŁANIANIA Na+, Cl“ I WODY W POSZCZEGÓLNYCH ODCINKACH NEFRONU. W stanach fizjologicznych udział poszczególnych segmentów nefronu we wchłanianiu Na+, Cl- i wody przedstawia się następująco.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>