Leki P-adrenolityczne

Leki P-adrenolityczne znajdują duże zastosowanie jako leki w leczeniu nadciśnienia łagodnego lub umiarkowanego. Ciężkie nadciśnienie również leczy się LBA, jednak wymagane są dawki większe, skojarzone z preparatami o innym mechanizmie działania. Najczęściej są to leki moczopędne oraz inne leki hipotensyjne zapewniające synergizm działania. Stwierdzono, że chorzy z nadciśnieniem przebiegającym ze zwiększonym wydzielaniem reniny dobrze reagują na LBA. Podobne obserwacje poczyniono w stanach krążenia hiperkinetycznego oraz w nadciśnieniu współistniejącym z chorobą niedokrwienną serca.

Pomimo szerokiej dostępności różnych grup leków przeciwnadciśnieniowych V Raport Amerykańskiego Komitetu Nadciśnieniowego (1993 r.) zaleca leki P-adrenolityczne, oprócz moczopędnych, jako leki pierwszego wyboru. Dowarto ściowano fakt, że liczne programy badawcze, prowadzone nad zastosowaniem leków P-adrenolitycznych w leczeniu nadciśnienia, udowodniły zmniejszenie ryzyka udaru mózgu i choroby niedokrwiennej serca.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>