LEKI PRZECSWARYTIVS1CZNE

W prawidłowych warunkach serce pracuje rytmicznie dzięki powstawaniu, w stałym odstępie czasu spontanicznych wyładowań elektrycznych w węźle zatoko- wo-przedsionkowym. Ta automatyczna czynność węzła zatokowo-przedsionko- wego, który jest zwany nadawcą rytmu, zależy od stanu czynnościowego zakończeń nerwów adrenergicznych, a także cholinergicznych znajdujących się w pobliżu tego węzła. Zwiększenie wydatku energetycznego organizmu, np. wskutek wzmożonego wysiłku fizycznego, powoduje aktywację układu adrenergicznego serca, a więc przyspieszenie czynności serca.

W stanie spoczynku przeważa pobudzenie układu cholinergicznego, powodujące zwolnienie czynności serca. Impulsy z węzła zatokowo-przedsionkowego są przewodzone przez grupę swoistych komórek przedsionkowych do węzła przed- sionkowo-komorowego, a stąd przez pęczek przedsionkowo-komorowy (Hisa) do komórek mięśniowych przewodzących serca (Purkinjego), stanowiących końcową część układu automatycznego serca. Z tych komórek impulsy elektryczne są przekazywane do komórek roboczych, które stanowią przeważającą ilość masy serca. W prawidłowych warunkach czynność automatyczna układu przewodzącego serca, znajdującego się poniżej węzła zatokowo-przedsionkowego, jest przez ten węzeł wygaszana. Ujawnia się ona wówczas, gdy zmniejsza się znacznie częstość impulsów w nadawcy rytmu lub występują zaburzenia przewodzenia impulsów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>