Lekiem stwarzającym dalsze możliwości zastosowania w nadciśnieniu jest

Mimo krótkiego biologicznego okresu półtrwania LBA okazało się, że działanie hipotensyjne jest długotrwałe. W początkowym okresie LBA stosowano w nadciśnieniu zgodnie ze stwierdzonym biologicznym okresem półtrwania w dawkach podzielonych, a więc 3-4 razy dziennie. Istnieją dobrze udokumentowane doniesienia o możliwości podawania stałej dawki dobowej jednorazowo rano. Jednorazowe dawkowanie leków o dłuższym biologicznym okresie półtrwania (nadolol) lub produkowanych w formie wolno uwalniającej się (slow release) ułatwia leczenie.

Lekiem stwarzającym dalsze możliwości zastosowania w nadciśnieniu jest labetalol mający dodatkowo właściwości a-adrenolityczne. Labetalol można stosować w leczeniu przewlekłego nadciśnienia samoistnego, w zwalczaniu przełomów nadciśnieniowych (dożylnie) i w guzie chromochłonnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>