Lidokaina

Właściwości farmakologiczne. Lidokaina zmniejsza automatyzm komórek mięśniowych przewodzących serca na skutek zwiększenia przepływu jonów potasowych do ich wnętrza. Skraca czas trwania potencjału czynnościowego tych komórek i komórek roboczych serca, zmniejsza okres refrakcji komórek mięśniowych przewodzących serca (Purkinjego). Lidokaina nie zmienia szybkości przewodzenia impulsów w tych komórkach.

Losy w organizmie. Lidokaina jest metabolizowana w 70% już w czasie tzw. pierwszego przejścia przez wątrobę. Wykryto, że jeden z metabolitów lidokainy wywiera działanie przeciwarytmiczne i drgawkotwórcze podobne do działania macierzystego leku. Tylko 3% lidokainy wydala się z moczem w postaci nie zmienionej. Biologiczny okres półtrwania wynosi 2 h. Może wyraźnie się zwiększyć w chorobach przebiegających ze zmniejszonym przepływem wątrobowym, szczególnie w niewydolności serca.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>